Onze werkvelden

Noorderlings Communicatie heeft met name ervaring en deskundigheid ontwikkeld op de volgende werkvelden:

  • Volkshuisvesting
  • Ruimtelijke Ordening
  • Zorg en Welzijn
  • Overheidscommunicatie


Volkshuisvesting

Nog altijd zijn er te weinig woningen die voldoen aan de eisen van de huidige en toekomstige generaties. Corporaties besteden de laatste jaren daarom veel energie aan het versterken van de klantgerichtheid en het ontwikkelen van nieuwe woonproducten voor een veranderende markt. Dorps- en wijkvernieuwing, herstructureringen -met soms sloop van verouderde woningen- roepen veelal emoties op. Dit stelt hoge eisen aan de communicatie tussen organisatie en klant.

Ruimtelijke Ordening
In een dichtbevolkt land als Nederland is ruimtelijke ordening een onderwerp dat altijd veel mensen raakt. Fysiek, in hun eigen woon- of leefomgeving, maar vaker nog sociaal. Want Nederlanders voelen zich over het algemeen sterk betrokken bij de inrichting van hun land, hun provincie, hun stad, hun dorp, hun wijk en hun straat. Daarover willen ze meepraten en meebeslissen, vanzelfsprekend. Maar dat is niet altijd eenvoudig, want in de ruimtelijke ordening gaat het ook om plannen voor tien, twintig of dertig jaar vooruit. Plannen in grote lijnen en abstracte beelden. Dan komt het erop aan een brug te slaan tussen abstracte toekomst, tastbaar heden en dierbaar verleden. Tussen het individuele belang nu en het gemeenschappelijke straks. Een kwestie van inspiratie en communicatie.

Zorg en Welzijn
Er gaat geen dag voorbij zonder dat de pers aandacht besteedt aan de zorg. Het houdt ons allemaal bezig: kwaliteit, kosten, wachtlijsten, zeggenschap, schaalvergroting, marktwerking, fusies, aansprakelijkheid. De wereld van de zorg is sterk in beweging. Terwijl de cliënt of bewoner vooral dezelfde wensen heeft als voorheen: de zieke die snel beter wil worden, de oudere die het liefst zijn eigen leven leidt of iemand met een beperking die elke dag moet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning. Goede zorg blijven bieden lukt alleen als praktijk en beleid op alle niveaus verbonden blijven. Communicatie speelt daarbij een centrale rol.

Overheidscommunicatie
Moderne burgers zijn kritische klanten, mondige belangenbehartigers, actieve mee-denkers en betrokken mee-beslissers. Actieve en betrokken burgers verlangen een communicatieve overheid. Een overheid die bovendien, door de veranderde betekenis van politieke partijen, de legitimatie van haar beleid langs nieuwe wegen vorm moet geven. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de communicatieve kwaliteiten van gemeenten en andere (semi)overheidsinstanties. Zowel inhoudelijk als in de uitvoering.