Bureau

Noorderlings is een collectief van ZP'ers in communicatie en marketing in Groningen.

Met een team gedreven professionals ondersteunen we organisaties bij het realiseren van hun doelen. Specifiek richten we ons op organisaties die met wonen, werken, onderwijs, zorg, welzijn of recreatie werken aan de leefbaarheid in stad en dorp.